Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Hvi kalder du da paa mig, og hvi skriger du saa? Siig mig dog hvad dig er hendet.