Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Hvi skal jeg tage Hatten af?