Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Jeg siger, Hatten først af, i Dievels Skind!