Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Nu er den under Armen; Lad mig høre hvad - - -