Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Jeg troer, den Karl vil drive Spot med mig.