Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Giør mig ikke Hovedet kruset; men efterkom strax min Befaling.

Timotheus folder Hænderne og bukker.