Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Saa nu er det got. I veed maaskee ikke hvem jeg er.