Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Du est jo Davus Syri Søn, og min frigivne Tienere.