Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Hvad Pokker vil alt dette sige. Karlen maa være kommen reent fra Forstanden.