Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Hvor af veed du det?