Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Hvoraf veed du at det var Mercurius?