Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIMOTHEUS.

Men kand det ikke være en Drøm?