Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

TIENEREN.

Vi ere allerede udi Staden; og her er Timothei Huus.