Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Det er jo en forstyrret Tale. Han cureres jo for Blindhed alleene af den Aarsag, at han af Vildfarelse ikke skal berige uværdige, men alleene dydige Borgere.