Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Den maa gierne saa kaldes; men efterdi den over alt misbruges, saa flyder U-lykker og Fordærveiser deraf.