Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Men hvad gaaer det dig an, at du ivrer dig saa derover?