Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Du taler mod alle Mennesker, og spørger derhos, hvad det gaaer mig an!