Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Du est et tobeenet Beest udi menneskelig Gestalt.