Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Her maa være noget nyt paa færde.