Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Nu kiender jeg Eder. Det er mig kiært, at jeg finder gode Venner her.