Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Hor, Diogenes! Kand man vel miste Forstanden af Glæde?