Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Nu kiender jeg eder. Det er mig kiært at finde saa gode Venner her.