Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DIOGENES.

Ja hvad andet? I seer jo her af, at jeg holder Eder ikke for Fremmede.