Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Ach Himmel! Jeg seer mange Ting, som tilforn have været mig ubekiendte. Jeg seer - - -