Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Ach Himmel! her kommer mig noget for Øyen, som er heel selsomt.