Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Her møder mig noget igien, som end er meere underligt.