Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Jeg seer 2de Personer, som omfavne og kysse hinanden, skiønt Hierterne ere fulde af Had og Fiendskab.