Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

AESCULAPIUS.

Saadant har man ofte efter lang Erfarenhed mærket hos mange. Hvad seer du videre?