Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

AESCULAPIUS.

Jeg mærker, at du ved den venstre Side seer noget, som du glæder dig end meere ved.