Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

AESCULAPIUS.

Nu haver jeg da forrettet mit Ærinde, og forlader dig.