Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

SKOLEMESTEREN.

Jeg er Skolemester her udi Staden, og har været udi det Embede udi 30 Aar.