Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

BONDEN.

Guds Fred, Far lille! bliv ikke vred, at jeg saa dristig kommer hid.