Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Jeg forstaaer din Meening, og mærker, at du est ikke taabelig. Men hvad er din Begiæring?