Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Din Huusbond seer vel igiennem Fingre med dig udi saadan din slette Tilstand?