Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

BONDEN.

Det giorde han gierne, hvis hans Foged ham saadant vilde tillade.