Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Du maa giøre mig nogen Forklaring over denne mørke Tale. Hvad er en Foged her i Landet?