Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

BONDEN.

Tak, naadige Herre! det er en stor Trøst for mig udi min Alderdom.