Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Græd ikke, mit Barn! Men siig mig, hvad som er Aarsag til den Foragt, som er kasted paa hende.