Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Hvorudi bestaaer eders Artighed?