Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Det giøres ikke fornødent. Jeg tvivler ikke om hans Capacitet, enten derudi eller andre galante Videnskaber. Men hvad er hans Begiering?