Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Det vil sige: Hvo kiender ikke den Drukkenbolt Strobilo, som gaaer hver Dag med et Ruus?