Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Du var maaskee drukken, før du stod op.