Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Jeg troer nok, at du est en meritered Mand; thi du hielper paa Consumtion af Stadens drikkende Vahre.