Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Jeg hverken vil eller kand trøste dig, men raader dig ikkun at gaae hiem, og sove Rusen ud.