Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DEN DRUKNE.

Jeg er bange, at jeg har taget feyl. Bliv ikke vred, at jeg spørger ham om een Ting.