Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DEN DRUKNE.

Er ikke hans Navn Plutarchus?