Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PLUTUS.

Jeg maa først giøre eder et Spørsmaal. Hvor meget har I arvet efter eders Forældre?