Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

PALÆSTRIO.

Det var med stor Nød at han vilde løfte paa sin Hat.