Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Jeg mærker, at de Penge, som Plutus har givet ham, har allereede giort ham storagtig.