Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

DAVUS.

Det haaber jeg ogsaa; ja jeg er saa got som forsikred derom.